Kącik techniczny

“Prawdziwa siła rodzi się z elastyczności umysłu
i hartu ciała wzmocnionego ciężkim treningiem”

JO KATA»
Ataki »

Technika jest środkiem służącym osiągnięciu maksymalnego efektu przy użyciu minimalnego wysiłku. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu w celu pokonania przeciwnika jego własnej siły. Technicznie wygląda to tak, że pchany aikidoka porusza się wraz z pchnięciem, dodając jedynie własną siłę do siły przeciwnika. Podobnie ciągnięty, nie usiłuje przeciwstawiać się sile przeciwnika, ale dodaje do jego siły własną, stosuje następnie odpowiednią technikę i przejmuje nad nim kontrolę. Zwycięża nie dzięki sile, a dzięki wykorzystaniu siły ataku.

Po uniknięciu ataku i centralizacji (umieszczeniu siebie w centrum akcji obronnej) proces obrony w aikido wkracza w trzecią i ostatnią fazę, w której wrogi atak zostaje szybko i skutecznie zneutralizowany. Neutralizację tę osiąga się trzema głównymi sposobami:
1. poprzez unieruchomienie, które do momentu zwolnienie nie pozwala uke na kontynuowanie ataku;
2. poprzez rzut, który odsyła atakującego daleko w przestrzeń;
3. poprzez kombinację obu poprzednich metod.
Każdy z tych trzech sposobów posiada nieograniczoną liczbę mechanizmów, zwanych "technikami". Każda technika składa się ze specyficznej, właściwej jej sekwencji ruchów tak zaprojektowanych, aby zapewnić efektywną neutralizację konkretnego ataku.

Według niektórych autorytetów liczba technik neutralizacji i ich kombinacji sięga tysięcy. Istnieje jednak w tym szerokim arsenale środków pewna liczba technik, które pojawiają się szczególnie często i które ćwiczone są praktycznie w każdym dojo aikido na świecie.